บรรยากาศโดยรวม

บ้านพัก VIP

 

บรรยากาศโดยรวม

 

ร้านค้า Minimart ภายในหอพัก

 

หอพักชาย

 

หอพักหญิง

 

*หอพักชายกับหอพักหญิง แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและไม่สามารถเดินข้ามหากันได้

คิดถึง หอพักนักเรียน สุราษฎร์ธานี … คิดถึง หอพักแก้วขวัญ